Vindkraftsutbyggnaden ska vara ansvarsfull och kommunerna ska ha ett avgörande inflytande. Men samtidigt måste det gå att förutse tillståndsprocessen. Det skriver Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi, i en slutreplik.