Många svenskar vill ha ständig sommartid.
Kollegor som Kommunsajten pratat med har olika uppfattning. Bara man slipper ställa om klockan två gånger om året, det skapar stressmoment, är den gängse uppfattningen. Vissa sömnforskare anser att det är bra med morgonljus. Fördelen med morgonljuset är att det kan motverka den vintertrötthet som många svenskar lider av.

Normaltid, som det kallas, är detsamma som viknterid. Sommartid skall gälla i landet under en viss period varje år. Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Om morgonljuset är viktigt,  låt det vara ständig sommartid!

EU-kommissionen har föreslagit att tidsomställningen slopas i slutet av oktober 2019 och att varje land själv ska få välja vilken tid de vill ha.
Förslaget ska nu behandlas av EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet.

Vad tycker du?

Fakta:
37 procent av svenskarna vill ha sommartid året runt medan 29 procent vill ha ständig vintertid, visar en opinionsundersökning av Ipsos som gjorts på uppdrag av Dagens Nyheter. 26 procent anser att dagens system är bra och resten har ingen åsikt.
Källa: Dagens Nyheter

Sommartid infördes i Sverige 1980 och tidsomställningen har varit gemensam för EU sedan 2002.