Kylan i slutet av november och sommarens extremvärme  har fått elpriset att stiga kraftigt. Många räknar med att priserna kommer att ligga kvar på en hög nivå.  Några av orsker är låga nivåer i vattenmagasinen och lågt energiuttag från vindkraft.

Under perioden har vindkraften stått för ungefär 10 procent av elanvändningen.
Vattenkraften för 55 procent och kärnkraften för cirka 22 procent.