Forshaga kommun är en av få om inte den enda kommunen som förklarar skillnaden mellan tjänstemän och politiker. Så här förklarar komunnen. ”Tjänstemän bereder ärendena medans politikerna tar beslut”.

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av röstberättigade invånare i kommunen vart fjärde år. Politikerna är demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen ska styras och ledas.

De flesta politiker jobbar idéellt och utan ersättning och kallas då fritidspolitiker då de har andra jobb eller är pensionerade. Vissa politiker har ersättning i det fall man innehar en post som ordförande, vice ordförande eller kommunalråd. Ersättningen varierar från kommun till kommun.

För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda. Det rör sig inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som jurister, ekonomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken.

Dessa är tjänstemän och är alltså inte valda av folket utan är anställda som vem som helst. Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras olika beslut.

I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstemännen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om.

Skillnaden mellan politiker och tjänstemän