Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Stockholms Handelskammare tagit fram uppdaterad information. Länen, Uppsala, Södermanland och Skåne utvecklas snabbast. Sämst går det för  länen Blekinge och Dalarna. Minskningen för dessa län är blygsam cirka minus %. Stockholms bruttoregionprodukt-tillväxt är 0,9 procent, jämfört med rikssnittets 2,1 procent. För första gången sedan 2010 är tillväxttakten i Stockholms län lägre än rikssnittet.

Läs mer på fPlus och Stockholms Handelskammare