Sysselsättningen fortsätter att öka inom fordonsindustrin.

Det tredje kvartalet 2018 ökade antalet anställda med 2,8 procent jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 4,7 procent och antalet lediga jobb ökade med 5,8 procent.

Totalt antal anställda ökade med 2,8 procent under tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt fanns det cirka 4 838 300 anställda i landet.
Näringslivet ökade med 3,7 procent till 3 313 800 anställda.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 414 200 anställda, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I kommunal sektor ökade antalet anställda med 0,4 procent, i statlig sektor med 0,9 procent och i landstingssektorn med 2,4 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer minskade antalet anställda med 1,0 procent.

Branschen Tillverkning av motorfordon ökar för 7:e kvartalet i rad, denna gång med 6,6 procent. Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet ökade med 8,2 procent. Juridik, ekonomi, vetenskap och teknikbranschen ökade med 7,9 procent, Uthyrningsbranschen med 11,9 procent, Information och Kommunikation med 6,6 procent och Tillverkningsindustrin ökade med 1,7 procent.

Sjukfrånvaron låg oförändrad på 2,9 procent under tredje kvartalet 2018.

Statistiknyhet från SCB 2018-11-22 9.30