Studenter kräver klimatansvar av framtida arbetsgivare
Många företag kallar sig för hållbara, utan att ställa om på allvar.
Hållbarhet måste genomsyra alla beslut. och radikala förändringar krävs, menar initiativtagare till svenska Studentmanifestet.

Hålbar utveckling på riktigt kommer att kräva omställning och förändring på alla systemnivåer och i alla sektorer. Energisektorn måste ställas om, konsumtions-, mat- och resvanor förändras och jordbruket bli mer hållbart.

Läs mer om studentmanifestet här
Studentmanifestet på Facebook
Även på Dagen Nyheter