Den genomsnittlig månadslönen för anställda  i Sverige är 33 700 kronor. Men det är stor skillnad melan de högst och lägst betalda yrkena. Skillnaderna i medellönerna, eller snittlönerna, för olika yrken på arbetsmarknaden är stora.

Källa: SCB