Demonstrationen är en i raden av många på grund av det som hänt i USA senaste veckan. Drygt 300 trotsade vädret och var med på demonstrationen i Broparken i Umeå.