Människans relation till maskinen, i ljuset av AI, är temat för Tekniska museets nya, visuellt spektakulära utställning. Det som gör ”Hyper human” riktigt intressant är de existentiella frågor som vi ställs inför.