Ny algoritm från Facebook- möjligheter och hot

Det bekräftas att Facebooks algoritm ändras samtidigt som transparensen ökar. Det gäller främst  opinionsbildning, politik och samhällsfrågor. Att tidigt ta höjd för detta i det strategiska kommunikationsarbetet kommer att var en nyckel till framgång.

Att publicera provokativt innehåll. komer att vara straffbart Det gäller framför allt hat och hets mot folkgrupp Det skriver Mark Zuckerberg, A Blueprint for Content Governance and Enforcement

Avsändare, finansiärer och sponsorer måste tillkännages Till nästa år kommer Facebooksidor i Sverige vara tvungna att tillkänage vem som driver och finansierar inläggen.  Framför all t när det gäller politik, opinionsbildning och samhällsfrågor.

Hårdare kontroll. Facebook kommer att använda avancerad AI-teknik i kombination med hård manuell gransking.

Slutsatsen är att det kan vara klokt att läse igenom Facebooks regelverk. I värsta fall kan oaktsamhet leda till att en företagssida raderas permanent. Facebooks algoritm är en av världens mest avancerade och mäktigaste algoritme.r  Den påverkar 2,2 miljarder människor och varannan svensk varje månad.

Se gärna denna film om Facebooks algoritm som är publicerad av Panoptykon Foundation.