En brandstation i Stockholm där räddningsstyrkorna är stationerade drabbades av ett coronautbrott och 19 av de 40 räddningsdykarna blev sjuka i covid-19.
De smittade fick även lungförändringar och har nu fått dykförbud.