I Vingåker är en promille bra

Vi gillar Vingåkers slogan som lyder ”En promille kan inte ha fel!” Kanske gällde det i forna dagar också? Namnet Vingåker kan härledas från trettonhundratalet och ordet Wikinghaker, haker betyder åker och syftar sannolikt på en forntida samlingsplats. Ordet Viking, ’vikbornas’ avser troligen ett större vattenrikt område kopplat till Vingåkersån. Försök och föreställ dig hur det […]