Besök för miljarder!

Kommunsajten

Sverige är fantastiskt. Utveckla besöksnäringen i din kommun och region. Destinationsmarknadsföring är viktigt för att få besöksnäringen att växa. Turism är en av de näringar som skapat flest arbetstillfällen i hela landet. Besöksnäringen har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska kommuner och regioner. Redaktionen på Kommunsajten har kartlagt hur regioner och […]