Sysselsättningen fortsätter att öka

Sysselsättningen fortsätter att öka inom fordonsindustrin. Det tredje kvartalet 2018 ökade antalet anställda med 2,8 procent jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 4,7 procent och antalet lediga jobb ökade med 5,8 procent. Totalt antal anställda ökade med 2,8 procent under tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt fanns det cirka 4 […]

Stora skillnader i lön

Den genomsnittlig månadslönen för anställda  i Sverige är 33 700 kronor. Men det är stor skillnad melan de högst och lägst betalda yrkena. Skillnaderna i medellönerna, eller snittlönerna, för olika yrken på arbetsmarknaden är stora. Kvinnor har 89 procent av mäns lön. Yrket med den lägsta medellönen är övrig hemservicepersonal. Deras medellön är 20 200 kronor. […]