Varning för slopad vintertid eller?

Många svenskar vill ha ständig sommartid. Kollegor som Kommunsajten pratat med har olika uppfattning. Bara man slipper ställa om klockan två gånger om året, det skapar stressmoment, är den gängse uppfattningen. Vissa sömnforskare anser att det är bra med morgonljus. Fördelen med morgonljuset är att det kan motverka den vintertrötthet som många svenskar lider av. […]