Ett äkta arbetsgivarumärke utkräver ansvar.

Skratta på jobbet varje dag

Ett äkta arbetsgivarumärke kräver ansvar. Det förstår var och en som jobbat i en organisation med undermåligt ledarskap, otydliga direktiv och förväntningar, särbehandling, avsaknad av beröm och uppskattning, detaljstyrning, överdrivet kontrollbehov, liten möjlighet till kompetensutveckling, härskartekniker och andra fasoner. Listan kan göras lång. En sak kan man vara säker på, det dödar allt medarbetarengagemang. Då räcker […]