Kommunal marknadsföring och varumärkesbyggande

Kommunal marknadsföring och varumärkesbyggande

Varumärke och marknadsföring Kommunens varumärke En kommuns varumärkesbyggande handlar om att förmedla visioner och värderingar för att kunna ge samhällsservice och attrahera invånare, näringsliv, investerare och turister i strävan efter att främja en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt. Det handlar om visioner och värderingar Skilj på varumärke och marknadsföring Det är viktigt att skilja på […]