Örfilen i nacken – en kandidatupplevelse

Konsultföretaget ringde upp och ville träffa min seniora kollega för en intervju. Det gällde en position som managementkonsult. Ambitiösa tillväxtmål. Omsättningen skulle dubblas. Danska ägare. Svenskt dotterbolag. Kollegan som nu var kandidat fick träffa VD. Det var ett trevlig och allmänt hållet möte. Nytt datum bestämdes för uppföljande intervju med en affärsområdeschef vid namn Linus Larsson […]