Var fjärde anställd inlåst

Var fjärde anställd riskerar att bli inlåst på jobbet  Flers studier visar att det är viktigt att man tar kommandot över sin  karriärutveckling. Att ta kommandot över sin egen arbetssituation kan påverka hälsan i positiv riktning. Det viktigt att anställda inte känner sig inlåsta eftersom det finns en så tydlig koppling mellan inlåsning och hälsa […]