Hög tid att införa digitala Landsting

Dags att införa digitala Landsting! En av de stora utmaningarna är att det saknas en gemensam digital standard. Nästa regeringen bör snarast utforma incitament så att detta genomförs skyndsamt. Flera debattörer och organisationer driver frågan. De efterfrågar en digital tjänst som fungerar över hela landet och för alla medborgare.  ”Att ta hjälp av den teknologiska […]