Många butikskedjor stänger

Dystert för detaljhandeln. Antal konkurser inom detaljhandeln har mer än fördubblats trots rådande högkonjunktur. Nu meddelar Dagens Handel att tretton Joy butiker stänger.  I januari stängde en av de tre sista butikerna Best of Brands, även en ICA butik i Malmö har stängt, I november meddelade Dagens handel att antalet konkurser inom detaljhandeln mer än […]

En arbetsmarknad i vardande

Det sker en attitydförändring till arbetsformer överlag. För att generalisera det hela är de äldre generationerna på arbetsmarknaden mer lojala till sin organisation och profession. De yngre generationerna ” Millienials” och ”Generation Z” har en annan inställning till lojalitet där man vill arbeta med en organisation och inte för den. Enmansföretagen ökar, 75 procent av alla företag består av […]

Behövs gröna länken?

Vilka argument för och emot en komplett ringled runt Stockholms innerstad finns? Risken för trafikinfarkt är stor. Nacka komun skall växa med mer än 35 tusen invånare fram til 2013. Det är ett helt Borlänge som skal flytta in och pendla till alla Stockholms kranskommuner. Även kollektivtrafik kommer att kunna nyttja en östlig förbindelse. Kombinerat med […]

Höjd skatt, bra eller dåligt?

Höjd skatt, bra eller dåligt? Högre skatter medför inte högre skatteintäkter per automatik. När skattebetalarna anser att skatterna är för höga ökar uppmuntrar det till att jobba mindre, undanhålla skatt, avancerad skatteplanering och pengatvätt. Det kan också vara så att leva på bidrag eller jobba svart blir mer attraktivt.  Skattetrycket påverkar även närings och investeringsklimatet vilket i […]

Tillväxten ökar i Sverige men inte i Stockholm

Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Stockholms Handelskammare tagit fram uppdaterad information. Länen, Uppsala, Södermanland och Skåne utvecklas snabbast. Sämst går det för  länen Blekinge och Dalarna. Minskningen för dessa län är blygsam cirka minus %. Stockholms bruttoregionprodukt-tillväxt är 0,9 procent, jämfört med rikssnittets 2,1 procent. För första gången sedan 2010 är tillväxttakten i Stockholms län lägre […]

Dysfunktionellt ledarskap utmanas

Det finns väldigt lite information och forskning kring dysfunktionellt ledarskap. I vårt grannland Norge visade en studie att upp till 6 av 10 anställda hade varit med om dysfunktionellt ledarskap. Någon svensk studie finn inte ännu. Det blir ändring på det. Afa försäkring finansierar en sådan med tre miljoner kronor.   Dysfunktionellt ledarskap kan handla om känslomässiga […]

Vi utmanar arbetsmarknaden

Vi utmanar den traditionella arbetsmarknaden genom att förenkla kontakten mellan arbetsmarknadsaktörer. Vi brinner för  att skapa nya förutsättningar för matchning mellan alla aktörer på arbetsmarknaden. Här finns information som är sökbar och användbar för dig som vill exponera ditt varumärke, komma i kontakt med arbetsgivare, rekryterare, arbetstagare, utbildare, konsulter och andra verksamma inom HR. Vi tror på […]

Fler i arbete

Antalet sysselsatta ökade med 119 000 i november 2018. Arbetslöshetstalet uppgick till 5,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 174,2 miljoner per vecka, en ökning med 1,9 procent kalenderkorrigerat. Statistiknyhet från SCB 2018-12-13

Sök jobb via kontakter

Vintermorgon efter snöfall i Dalarna. Olja på duk 1893 Signerad: SCHULTZBERG 1893 GRANGÄRDE Nationalmuseum

Sju av tio jobb förmedlas via kontakter.  Det är ett faktum som är statistiskt underbyggt från Statistiska Centralbyrån och Svenskt Näringsliv. Många jobb förmedlas genom rekommendationer och kontakter. Ett professionellt nätverk är därför av stor betydelse.  Kontakta ditt nätverk och ställ en öppen fråga. Ditt nätverk kan ha oväntade kontakter och öppningar. Våga berätta om dig själv […]