Bra betalt för sjuksköterskor i Umeå

Bemanningsföretagen får därmed oväntad konkurrens från kommunen. Det är framför allt på sommaren som vikarierande sjuksköterskor behövs. Anställningen begränsas dock till tio veckor men renderar en ön före skatt på hundra tusen kronor. Dock ska man betänka att arbetstagaren får förhöjda kostnader i form av dubbelt boende och andra merkostnader.  Läs mer på Umeå kommuns […]

En arbetsmarknad i vardande

Det sker en attitydförändring till arbetsformer överlag. För att generalisera det hela är de äldre generationerna på arbetsmarknaden mer lojala till sin organisation och profession. De yngre generationerna ” Millienials” och ”Generation Z” har en annan inställning till lojalitet där man vill arbeta med en organisation och inte för den. Enmansföretagen ökar, 75 procent av alla företag består av […]