Kommunal marknadsföring och varumärkesbyggande

Kommunal marknadsföring och varumärkesbyggande

Varumärke och marknadsföring Kommunens varumärke En kommuns varumärkesbyggande handlar om att förmedla visioner och värderingar för att kunna ge samhällsservice och attrahera invånare, näringsliv, investerare och turister i strävan efter att främja en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt. Det handlar om visioner och värderingar Skilj på varumärke och marknadsföring Det är viktigt att skilja på […]

Tjänstemän och politiker. Vad är skillnaden?

Forshaga kommun är en av få om inte den enda kommunen som förklarar skillnaden mellan tjänstemän och politiker. Så här förklarar komunnen. ”Tjänstemän bereder ärendena medans politikerna tar beslut”. Kommunens politiker är folkvalda och väljs av röstberättigade invånare i kommunen vart fjärde år. Politikerna är demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen […]

Besök för miljarder!

Kommunsajten

Sverige är fantastiskt. Utveckla besöksnäringen i din kommun och region. Destinationsmarknadsföring är viktigt för att få besöksnäringen att växa. Turism är en av de näringar som skapat flest arbetstillfällen i hela landet. Besöksnäringen har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska kommuner och regioner. Redaktionen på Kommunsajten har kartlagt hur regioner och […]

Vilken kommuns motto gillar du bäst?

Här hittar du svenska kommuners valspråk svenska kommuners valspråk Här har vi samlat olika kommuners valspråk. Ett valspråk, motto, maxim eller slogan är en kraftfull mening som skall stämma till eftertanke och ge ett kärnfullt intryck. svenska kommuners valspråk Vilken är din favorit? Några är officiella andra vanligt förekommande i folkmun och en del är […]

I Vingåker är en promille bra

Vi gillar Vingåkers slogan som lyder ”En promille kan inte ha fel!” Kanske gällde det i forna dagar också? Namnet Vingåker kan härledas från trettonhundratalet och ordet Wikinghaker, haker betyder åker och syftar sannolikt på en forntida samlingsplats. Ordet Viking, ’vikbornas’ avser troligen ett större vattenrikt område kopplat till Vingåkersån. Försök och föreställ dig hur det […]

Örfilen i nacken – en kandidatupplevelse

Konsultföretaget ringde upp och ville träffa min seniora kollega för en intervju. Det gällde en position som managementkonsult. Ambitiösa tillväxtmål. Omsättningen skulle dubblas. Danska ägare. Svenskt dotterbolag. Kollegan som nu var kandidat fick träffa VD. Det var ett trevlig och allmänt hållet möte. Nytt datum bestämdes för uppföljande intervju med en affärsområdeschef vid namn Linus Larsson […]