Efter år av förlust för bolaget och aktieägarna har det skandinaviska flygbolaget SAS visat vinst.. Goda nyheter men kanske oväntade nyheter får personalen lagom till jul. De drygt 10.000 anställda fär dela på 100 miljoner kronor. Det innebär 9 676 kronor per anställd. Det framgår inte om beloppet är skattepliktigt Aktieägarna får dock vänta på utdelning.SAS grundades 1946, strax efter andra världskriget, av tre nationella flygbolag i Sverige, Norge och Danmark. Ägarbilden ser ut så här.