Konsultföretaget ringde upp och ville träffa min seniora kollega för en intervju. Det gällde en position som managementkonsult. Ambitiösa tillväxtmål. Omsättningen skulle dubblas. Danska ägare. Svenskt dotterbolag.

Kollegan som nu var kandidat fick träffa VD. Det var ett trevlig och allmänt hållet möte. Nytt datum bestämdes för uppföljande intervju med en affärsområdeschef vid namn Linus Larsson några veckor senare. 

Kaffemaskinen av enklare sort konstaterades vara trasig. Visitkorten hittades inte. På sittande möte erkände Larsson att att han inte var påläst. CV hade han fått samma dag. Larsson bedyrade sin förträfflighet som konsult från de fem stora.

Kollegan undrade vilka arbetsuppgifter och kompetenser som efterfrågades. Det var oklart. Leverans genetemot kund skulle ske av juniora konsulter då dessa var billigast. Sälj var också viktigt. Det sistnämnda kan jag åstadkomma, sa kollegan, som hade både erfarenhet, nätverk och kompetens.

En bit in i mötet började Larsson flacka med blicken. Kollegan insåg att det här är fel. Några slides med fyrfältare och arbetsprover hade visats upp av kollegan. När dessa avslutats råkade mailkorgen synas i tio sekunder. Larsson glodde som som en ko på en rødmalet port innan kollegan insåg att det var klokt att snabbt dra ut kontakten.

Avslutningsvis förhörde sig Larsson om kollegans civilstatus. Kollegan svarade hövligt men ångrade sig omedelbart.

På vägen ut bevittnade han hur en äldre medarbetare klippte till en yngre i nacken med en örfil. Den yngre kröp ihop underdånigt.

Nyfiken på vad bolaget heter? Valcon Consulting