Arbetskostnadsindex beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. På ett år har arbetskraftskostnaden ökat med 2,6 procent för arbetare respektive 3,0 procent för tjänstemän.  Källa: SCB