Arbetskraftskostnaderna visar ny statistik från SCB.
Sedan oktober 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,6 procent för arbetare respektive 3,0 procent för tjänstemän. Det skriver SCB fredag 21 december. Källa: SCB. Läs mer här 

Definitionen av lön är avtalad ersättning vid anställning. Lönen skall medverka till att företaget attraherar, utvecklar och behåller medarbetare. I ekonomisk teori är lönen priset för arbetskraft.

Löneökning mäts antingen i nominella termer eller i reala termer. Reallönerna för tjänstemän har ökat sedan 1970-talet. Reallönen tar hänsyn till inflationen och löntagarnas köpkraft före skatt.