Detta har hänt i Västernorrland under fredag 5 juni