Detta har hänt i Västra Götaland under söndagen den 31 maj.