Detta har hänt i Halland under onsdagen den 3 juni.