Detta har hänt i Västernorrland under onsdag 3 juni