Detta har hänt i Värmland under onsdagen den 3 juni.