Detta har hänt i Västernorrland under onsdag 27 maj