Detta har hänt i Västra Götaland under onsdagen den 27 maj.