Detta har hänt i Västernorrland under måndag 25 maj