Detta har hänt i Östergötland och på Gotland under tisdagen 26 maj