Detta har hänt i Västra Götaland under söndagen den 24 maj.