Detta har hänt i Jämtlands län måndagen den 1 juni.