Detta har hänt i Västernorrland under måndag 1 juni