Några tecken på att att allt inte står väl till på en arbetsplats.
Det känns kanske inte riktigt rätt? Det är lätt att börja fundera och ovisshet och anspänning gör sig påmind.
Blir det för mycket av det dåliga är det dags att planera för en förändring.

Här några saker som du kan vara uppmärksam på.

Hög personalomsättning
Osäkerhet råder
Hög sjukskrivning
Inkonsekventa regler
Liten möjlighet till kompetenshöjning
Några favoriseras
Litet socialt umgänge efter arbetstidens slut
Fånig jargong och lustigheter på andras bekostnad

Det här är bara några exempel på varningssignaler.
Mer finns att lösa på följande länkar.

Huffington Post   

Ny Teknik