Alla som varit anställda hos IKEA i mer än fem år får dela på en miljard. Ikea menar att det är viktigt att belöna lojla medarbetare. Lojalitetsprogrammet omfattar anställda i hela världen. I Sverige får varje anställd nästan 15 000 kronor som avsätts till pensionen.

Läs mer på IKEAS hemsida