Att stärka arbetsgivarvarumärken i offentlig sektor är en kritisk faktor.

Det finns många bra arbetsgivare i offentlig sektorn. Kommuner, kommunala bolag, regioner, regionalt ägda bolag, stiftelser och statliga bolag.

Att attrahera fler som vill jobba i välfärden, är nödvändigt för att klara av de kommande utmaningar som offentlig sektor står inför. 

Utmaningen ligger i att att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb så att det är möjligt att attrahera medarbetare med rätt kompetens och därmed säkra löpande kompetensförsörjning.  SKL är Sveriges största arbetsgivarorganisation och tecknar kollektivavtal för kommunalt och regionalt anställda. Motparten är fackförbund.

Fakta

Antal anställda i offentliga sektorn uppgår till drygt 
1.600 000 personer. Det är drygt 31 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige som uppgår till cirka 5,1 miljoner.

Inlagg Kommunsajten

Antalet anställda i kommuner och regioner har ökat och uppgick i November 2018 till nästan 1,2 miljoner. Sveriges 290 kommuner sysselsätter ungefär 770 tusen personer. 

Kommuner och regioner styrs av politiker som valts av kommunernas och länets invånare. På så vis har de invånare som innehar rösträtt möjligheter att påverka hur kommuner och regionerna förvaltar sina uppdrag.

En kommun ansvarar för den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.  

Regionerna i sin tur har ett tvingande ansvar för hälsovård, sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Ansvarsområden såsom turism, kultur och utbildning är frivillig.

Kommuner och regioner har i tillägg ett gemensamt obligatoriskt ansvar för regional och lokal kollektivtrafik.

SKLs ekonomirapport från maj 2019 flaggar för att det reala skatteunderlaget förväntas dämpas avsevärt de kommande åren. 

Det som menas är att skatteintäkterna sjunker och därmed möjligheten att investera i personal, service, vägar, skola och omsorg med mera.

Arbetsgivarorganisation och fackförbund

Här listas fem fackförbund för den kommunala sektorn som i sin tur är förhandlingsparter gentemot SKL.

SRAT är en facklig organisation för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning som ingår i SACO, 

Kommunal är ett stort fackförbund på den svenska arbetsmarknaden med omkring en halv miljon medlemmar.

Lärarförbundet har medlemmar inom förskola, skola, högskola och vuxenutbildning. Hit hör bland annat lärare, fritidspedagoger, studievägledare, yrkesvägledare, skolledare och rektorer. Lärarförbundet har cirka 234 000 medlemmar och tillhöt TCO. 

Fackförbundet Fastighets heter egentligen Fastighetsanställdas förbund och har cirka 29 000 medlemmar.

Fackförbundet Vision hette tidigare . Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF). Medlemmarna tillhöra över fyra tusen olika yrken.