Dystert för detaljhandeln. Antal konkurser inom detaljhandeln har mer än fördubblats trots rådande högkonjunktur.

Nu meddelar Dagens Handel att tretton Joy butiker stänger. 

I januari stängde en av de tre sista butikerna Best of Brands, även en ICA butik i Malmö har stängt,

I november meddelade Dagens handel att antalet konkurser inom detaljhandeln mer än fördubblats under hösten 2018

Exakt vad det beror på är oklart. Ändrat konsumtionsbeteende, konkurrens från e-handeln eller annalkande lågkonjunktur? 

Länk till Dagens Handel