Många jobbtillfällen i offentlig sektor

Över en miljon jobb

Sverige har 290 kommuner och 20 regioner  spridda över hela landet.  Cirka 769 000 personer är anställda i Sveriges kommuner. De flesta kommuner har dotterbolag  som jobbar med samhällsnytta i olika former.
Lägger man till dessa bolag samt regioner blir siffran 1 113 000 anställda

Över 70 olika yrken

Mer än 70 olika yrkesgrupper finns inom kommunal sektor och en stor variation av kompetens efterfrågas. Administratörer, assistenter, pedagoger, lärare, arkitekter, hantverkare, IT-medarbetare, jurister, skolpersonal och vårdpersonal. Se listan nedan.

Möjlighet till karriär

Det finns massor med jobbtillfällen i Sveriges kommuner. Den offentliga sektorn står inför stora rekryteringsbehov. 500.000 nya medarbetare skall anställas till och med 2026 enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.