Att bli tillfrågad och invald i en styrelse kan te sig smickrande. Samtidigt innebär det ett stort ansvar:

Förutom att man ska bidra med affärsutvecklingskompetens och nätvekskontakter har man som styrelsedamot skadeståndsansvar, straffansvar och betalningsansvar. Det finns en hel del lagar som man måste förhålla sig til.  Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bokföringslagen och skatteförandelagen är några exempel.

Utbildning och kunskap om styrelsearbete, lagstiftning och regelefterlevnad är viktigt för den som ska arbeta i en styrelse.  Innan du tillträder din styrelsepost se till att du gör hemläxan om bolaget ordentligt. Genom att vara påläst minskar risken att hamna i tråkigheter. Att lagar följs och att ekonomin sköts affärsmässigt i bolaget är avgörande. Speciellt viktigt är att företaget har betalat sina skatter i tid. Att teckna en styrelseansvarsförsäkring kan vara lockande men hjälper föga om lagbrott begåtts.

Läs gärna mer på Västsvenska handelskammarens hemsida här