Inom vården finns några av Sveriges vanligaste yrken. Den största gruppen är undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden med cirka 138 000 anställda. Det är också en yrkesgrupp som är mycket kvinnodominerad, med 92 procent kvinnor. Men var finns jobben i framtiden, och vilka utbildningar är bra att satsa på?  Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är den största yrkesgruppen med 138 200 anställda.

Källa: Yrkesregistret, SCB