Kanske har du själv ett chefsjobb? Kanske har du som chef en annan chef? Kanske är du VD och har en styrelse att förhålla dig till? Det finns alltid en chef någonstans.

Är du en chef eller ledare? Frågan är hur bedrivs ledarskapet? Det finna bara två sätt att bedriva ledarskap. Antingen genom manipulation eller genom inspiration. Manipulation är dessvärre ganska vanligt. 

Här råder alla typer av klassiska härskartekniker. Avsaknad av empati. Avsaknad av lagspel. Var och en för sig själv. Ironi. Rått och hjärtligt. Göra sig lustig på andras bekostnad. Internpolitik, missunnsamhet, prestige. Överenskomna spelregler och avtal åsidosätts. Hot som – prestera mer eller så får det konsekvenser. I slutändan spelar det ingen roll hur bra du än presterar. Konkurrens utan empati. Ledarskap genom inspiration och empati har en tendens att fungerar bättre på lång sikt.

Här är några framgångsfaktorer.

  • Riktiga ledare bryr sig om sina anställda
  • Visa empati och var närvarande.
  • Samarbete och lagarbete vinner i längden
  • Gärna individuell prestation men samarbete vinner turneringar
  • Få människor att växa, bry dig på riktigt om medarbetare, kunder
  • Skapa förtroende, tillit och arbetsglädje
  • Vi tror att människor presterar som bäst när de kan vara sig själva
  • Ledarskap genom handskakning
  • Transparens och öppenhet, gissa varför?Se gärna den här inspirerande filmen om ledarskap med Simon Sinek 
Bakgrund-inlagg-Hand