Höjd skatt, bra eller dåligt?

Högre skatter medför inte högre skatteintäkter per automatik. När skattebetalarna anser att skatterna är för höga ökar uppmuntrar det till att jobba mindre, undanhålla skatt, avancerad skatteplanering och pengatvätt. Det kan också vara så att leva på bidrag eller jobba svart blir mer attraktivt.  Skattetrycket påverkar även närings och investeringsklimatet vilket i sin tur påverkar arbetstillfällen och samhällsutvecklingen.

Om skatten höjs för mycket kan människor och företag reagera genom att ändra sina beteenden. Det finns en brytpunkt där skattesatsen är så hög att skattehöjningar leder till lägre skatteintäkter. Även motsatsen kan gälla. Sänkt skatt kan leda till högre intäkter. Det menar bland annat Jacob Lundberg som är doktor i Nationalekonomi vid Uppsala Universitet. Men även nationalekonomer såsom Arthur Laffer, Ibn Khaldun och John Maynard Keynes vittnar om detta.

Läs mer om Laffer-Khaldunkurvan på Wikipedia

En räknesnurra där du kan se hur mycket skatt du betalar finner du här

Dina skatter
-Arbetsgivarens kostnad 39 426
-Arbetsgivaravgift −9 426
Din månadslön 30 000
-Kommunalskatt −9 277 (genomsnitt)
-Jobbskatteavdrag 2 243
-Begravningsavgift −70
-Lön efter skatt 22 895
-Moms och punktskatter −4 350
Summa skatter −20 881