Dags att införa digitala Landsting!

En av de stora utmaningarna är att det saknas en gemensam digital standard. Nästa regeringen bör snarast utforma incitament så att detta genomförs skyndsamt.

Flera debattörer och organisationer driver frågan. De efterfrågar en digital tjänst som fungerar över hela landet och för alla medborgare.  ”Att ta hjälp av den teknologiska utvecklingen borde därför vara självklart.”

Bland debattörerna återfinns; Anders Ekholm, vice vd på Institutet för framtidsstudier, Mårten Blix, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, Charlotta Levay, docent vid Lunds universitet samt Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges Läkarförbund.

Läs mer på SvD debatt